WeromropTV
Terugkijken

WeromropTV

28 februari 2022 17:15 - 17:30

Yn Weromrop.tv sjogge we oan de hân fan âlde ôfleveringen fan it programma Wyn op Woansdei werom nei de feroaringen yn Ljouwert. We sjogge hoe keal en ûngesellich it Saailân yn 2003 wie. Wol waard der al drok praat oer in nij Fries Museum op it plein.