Tsjerketsjinst
Terugkijken

Tsjerketsjinst

1 april 2021 19:00 - 20:00

Dizze tsjinst komt út Jorwert wei. Foargonger: ds. Hinne Wagenaar Mienskip: Gea van Wieren Lêzer: Wikje de Jong Gebeden: Hanne van Oversteeg, Petra Postma, Tietia Kooistra, Tryntsje van der Veer Muzyk: Hindrik van der Meer Sang: Adrie Kaspers, Petra Ottema, Teake Posthuma en Andries Visser Kears: Alex Riemersma Liturgy Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 1 april 2021.