Tsjerketsjinst
Terugkijken

Tsjerketsjinst

14 februari 2021 10:00 - 11:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út de Krústsjerke fan Burgum. Tema: Omtinkers Foargonger: ds. Reinier Tuitman Oargelist: Sebastiaan Schippers Alderling: Theo Hietkamp Diaken: Dirk Minnema Muzikale meiwurking: combo o.l.v. Dick Rusticus Hendrik Talsma (piano), Oebele Kooy (keyboard), Jan Roorda (basgitaar), Jildert de Haan (vibrafoon), Gerlof Hoekstra (percussie) Lêzer: Tineke Veenstra Koster: Alfred van der Land Liturgy Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 14 febrewaris 2021.