Stille skatten
Terugkijken

Stille skatten

24 november 2016 18:45 - 18:45

Museum Opsterlân op 'e Gordyk sit yn in prachtich skoalgebou út 1887. Allinne it gebou is al in plaatsje. Binnen leit ûnder oare de fûstbile. De fynst hjirfan set de teory oer de earste bewenners op 'e kop. Ien fan de stille skatten is in húshâldlik wurdboek út 1743. In soarte fan google avant la lettre.