Markus Passy
Terugkijken

Markus Passy

29 maart 19:30 - 20:30

De Fryske ferzje fan de Markus Passy, komponearre troch Jacob de Haan. Dizze Markus Passy is spesjaal komponearre foar harmonyorkesten en wurdt útfierd mei in ferteller en twa sjongers. De passy is gewoanwei yn it Dútsk, mar foar ús útfiering is de tekst oerset yn it Frysk.