It Polytburo
Terugkijken

It Polytburo

12 mei 2023 17:15 - 17:30

Polityk programma wêryn't alle freeds in (Fryske) politikus, dy't om hokfoar reden dan ek yn it nijs is, skerp befrege wurdt oer in aktueel ûnderwerp.