HEA!
Terugkijken

HEA!

21 maart 17:15 - 17:30

By biljertferiening "Keus genoeg" fan Suwâld is humor like belangryk as de biljertprestaasje sels. It bûnte selsskip manlju jout wykliks kommentaar op elkoars spul. Yn Easterwâlde wennet Piet Ekhart op in prachtich plakje. Foar hûs hat er sels in glêzen hokje boud, dêr't er de hiele dei yn sit.