HEA!
Terugkijken

HEA!

31 januari 17:15 - 17:30

Wer efkes lekker dûnsje lykas eartiids en tagelyk mei nije minsken yn de kunde komme. Dat is de bedoeling fan it Dûnskafee foar âlderen yn de diskoteek yn Berltsum. Rob en Tim Jan meitsje in praatsje op de stoepe foar hotel Van der Werff op Skiermûntseach. Beide binne net hikke en tein op it eilân, mar dochs fiele se harren dêr al hiel wat jierren thús.