HEA!
Terugkijken

HEA!

18 januari 17:15 - 17:30

De dream fan Yorlin de Jonge fan Ingelum is útkaam: Altyd woe er al in trekker. As jonkje wie hy faak by Jan Bruining en dy hat him it trekkerriden leard. Doe't Jan Bruining ferstoar, krige Yorlin syn International. Alde boeken wer opknappe en wat stikken is wer hiel meitsje, dat is wat Nanda Trouw fan Lytse Geast hiel graach docht. Se is 81 jier en noch altyd aktyf as boekbynster.