HEA!
Terugkijken

HEA!

13 december 2023 17:15 - 17:30

Net allinne sporters, mar ek hynders ha baat by massaazje. Coby Kruis jout dêrom workshops hyndermassaazje, mei har eigen Fryske hynst Wytse 462 as model. Boppe de bank by Pedro van Arkel yn Ljouwert hinget in bysûnder oantinken: de baret fan syn ferstoarne heit.