HEA!
Terugkijken

HEA!

28 november 2023 17:15 - 17:30

Olaf Visser en Merle Veurink binne de eigeners fan Stoeterij Friese Visser yn Drachten. Se fokke, traine en hâlde Fryske hynders. Op dit stuit binne se drok dwaande mei it trainen fan de jonge hynsten dy't meidwaan sille mei de 1e besichtiging yn Harich. Andries de Jong fan Ljouwert is hanneler yn ieren en sinen. Syn hûs stiet fol mei guod út de âlde finzenis, de Blokhúspoarte, mar ek út it al net mear besteande Bonifatuis sikehûs yn Ljouwert.