HEA!
Terugkijken

HEA!

22 november 2023 17:15 - 17:30

Bern safolle mooglik bûten boartsje litte. Dat is it doel fan de stifting 'Us Takomst' fan Noardburgum. En mei it spikerdoarp dat se organisearje slagget dat bêst. In âld skeakelboerd dat no in lampe is. Dat hinget der by keunstner Ron Posthuma yn Alde Biltsyl oan'e muorre. Posthuma wennet no 7 jier op It Bilt en dat foldocht him skoan.