HEA!
Terugkijken

HEA!

17 oktober 17:15 - 17:30

Hast 60 jier ferlyn startte Lou Kuipers syn horloazje en klokkemakkerij fanút in achterkeamerke yn it hûs fan syn âlden. Yntusken is Kuipers 83 jier, mar tinkt der noch net oer om der mei op te hâlden. HEA! kloppet oan by Saakje Borger-Couperus op de Harkema. Se makket sels prachtige skilderijen en studearret alle dagen Hebriuwsk