HEA!
Terugkijken

HEA!

30 maart 2023 17:15 - 17:30

Frans Visser fan fûgelwacht De Fjouwer Doarpen is altyd oan it seagjen en timmerjen. Hy hat al mear as 900 fûgelhúskes makke en dy hingje yn de omjouwing fan Rien en fier dêrbûten. Der is hast gjin beam dêr't gjin hokje yn hinget. Gerben de Vries fan Surhústerfean sil ferhúzje. Hy hat fan alles te keap stean yn syn garaazje.