HEA!
Terugkijken

HEA!

22 maart 17:15 - 17:30

Bewenners fan de Meester Lokstrjitte yn Ravenswâld seagen wol wat moais yn de stam fan in ôfseage bûkebeam yn harren strjitte. Nei wat tsjinakseljen fan de gemeente kaam der dochs grien ljocht. En sa waard beamseachkeunstner Jeroen Boersma ynskeakele om der in moaie skulptuer fan te meitsjen.  As jonge woe hy altyd al it leafst achter de sjauffeur yn de bus sitte, sadat hy sjen koe hoe 't alles gie. En noch is Thijs van de Bles fan Sonnegea gek op bussen. Doe't de giele streekbussen der út giene, kocht hy sels ien op. En dat waard it begjin fan in ridend busmuseum, offisjeel de Stichting Openbaar Vervoer Collectie Nederland (OCVN). 

HEA!

7 december 17:15 - 17:30 Dikkie van der Kooi sit nea stil en hat allegear hobbys. Neist syn generatorferhier hat hy in eigen kroech boud, is er sljocht fan John Deere-trekkers, ferbout hy in pipowein en ferkeapet er krystbeammen oan hûs. Eins hiene de winterbannen der al omsitte moatten. Mar André de Jong hat it útsteld en hjoed sil it dan wêze. André is út it wurk rekke nei in beroerte en kin net tefolle dwaan op in dei. Dit is krekt in moai putsje.

HEA!

6 december 17:15 - 17:30 Al 55 jier is Kees Palma túnder yn Easterbierrum. Palma hat it net maklik hân yn it libben, mar it wurk yn de kassen hat him fierder holpen. Alie Hamstra fan Damwâld rydt yn in wol hiel opfallende auto om: de Volkswein is hielendal útfierd yn in panterprint!

HEA!

5 december 17:15 - 17:30 By de earste besichtiging yn Harich wurde dit jier 343 jonge Fryske hynsten foarbrocht. It wurdt in tige spannende keuring foar Olaf Visser en Merle Veurink, want it is de earste kear dat de âldste soannen fan harren eigen dekhynst Waander 512 meidwaan sille.

HEA!

30 november 17:15 - 17:30 Yn De Wylgen stiet in komplete kompjoetersjoerde krystljochtshow. Minsken kinne alle wykeinen komme te sjen by Siemen de Boer syn 20 minuten duorjende muzikale show mei sa'n 5000 ljochtsjes. Mei de fraach wat der boppe de bak hinget bedarret HEA! by Dylan Gerritsen yn Ljouwert. Der hinget in brêge boppe de bank foar de katten. Dy meie de boel graach oersjen. Fierder stiet der yn de húskeamer in megagrut krystdoarp.