HEA!
Terugkijken

HEA!

23 februari 2023 17:15 - 17:30

Lisa en Astrid fan Aldehoarne binne freondinnen en wolle hiel graach in keet foar famkes. Dêr ha se jild foar nedich en dêr ha se wat op betocht. Se meitsje sels fetbollen en ferkeapje dy. De freoneploech fan Nijbeets wie der klear mei om by alle feesjes salang op in taksi wachtsje te moatten. It plan ûnstie om mei syn allen in SRV wein te keapjen, dy't omboud is ta ridende taksi. Yntusken binne we 24 jier fierder en noch altyd komme de manlju byelkoar yn de SRV keet