HEA!
Terugkijken

HEA!

7 februari 17:15 - 17:30

Yn Twizelerheide rint der geregeld in grutte swarte hûn troch de klassen fan ibs It Twaspan. It is skoalhûn Yarah. De bouvier helpt de bern by rekkenjen, lêzen en it trainen fan sosjale feardichheden. Beide fine se it moai wurk, wat sleutelje en mei technyk omprutsen. Heit Jan-Aize en soan Gosse Tolsma út Hidaard ha no in âld Solex op de kop tikke dy't hielendal opknapt wurde moat.