HEA!
Terugkijken

HEA!

13 december 2022 17:15 - 17:30

Hy traint 5 dagen yn 'e wike en dan ek noch twa kear deis. Martin van Kammen fan De Westereen is hielendal yn 'e ban fan crossfit. In pittige sport, dy't in kombinaasje is fan krêftsport en gymnastyk en in hiele goede kondysje freget. Op 16 desimber stiet Martin op it WK crossfit yn Meksiko. Hy soe in peukje smoke, mar de floeikes binne op. Colin van Dijk nimt efkes pypskoft yn de daam fan in pleats by Suwâld. Hy is ûnderweis nei syn staazjeadres yn in gesinsferfangend hûs. It is Colin syn twadde dei.