HEA!
Terugkijken

HEA!

1 november 2022 17:15 - 17:30

Foar it earst nei twa jier kin der op wei nei Halloween wer grizele wurde yn Koudum. Dit kear net mei in spûketocht troch it doarp, mar ûnder de namme House of Screams, is der in spûketocht yn in echt spûkhûs binnen yn MFC De Klink boud, Jenne Veenstra is reitdekker en dat fak hat hy fan syn heit leard. As lyts jonkje hat hy it mei de papleppel yngetten krigen.