HEA!
Terugkijken

HEA!

15 juni 2022 17:15 - 17:30

In flinke tebeksetter fan't winter foar boerinne Nynke Cuperus fan Boksum. In ko gie op har stean en doe bruts sy in ribbe. Mar de 74-jierrige boerinne set troch. Kuperus buorket noch mei in âlderwetske gropstâl. Foar it melken hat se help, mar kealleboarne en fuorje docht se sels. De kij hoege net mear sa fier ferweide te wurden sûnt se lân tichter by de pleats kocht hat. Oan ophâlden tinkt de boerinne noch net. "Wat moat ik dan? Salang't de holle mar wat goed bliuwt, set ik troch." En yn 2007 makken Doede Bouma en Doeke Visser harren klear foar in jûntsje stappen yn diskoteek Quatrebras. Dêr waar in diskojûn organisearre foar minsken mei in ferstânlike beheining.

HEA!

7 december 17:15 - 17:30 Dikkie van der Kooi sit nea stil en hat allegear hobbys. Neist syn generatorferhier hat hy in eigen kroech boud, is er sljocht fan John Deere-trekkers, ferbout hy in pipowein en ferkeapet er krystbeammen oan hûs. Eins hiene de winterbannen der al omsitte moatten. Mar André de Jong hat it útsteld en hjoed sil it dan wêze. André is út it wurk rekke nei in beroerte en kin net tefolle dwaan op in dei. Dit is krekt in moai putsje.

HEA!

6 december 17:15 - 17:30 Al 55 jier is Kees Palma túnder yn Easterbierrum. Palma hat it net maklik hân yn it libben, mar it wurk yn de kassen hat him fierder holpen. Alie Hamstra fan Damwâld rydt yn in wol hiel opfallende auto om: de Volkswein is hielendal útfierd yn in panterprint!

HEA!

5 december 17:15 - 17:30 By de earste besichtiging yn Harich wurde dit jier 343 jonge Fryske hynsten foarbrocht. It wurdt in tige spannende keuring foar Olaf Visser en Merle Veurink, want it is de earste kear dat de âldste soannen fan harren eigen dekhynst Waander 512 meidwaan sille.

HEA!

30 november 17:15 - 17:30 Yn De Wylgen stiet in komplete kompjoetersjoerde krystljochtshow. Minsken kinne alle wykeinen komme te sjen by Siemen de Boer syn 20 minuten duorjende muzikale show mei sa'n 5000 ljochtsjes. Mei de fraach wat der boppe de bak hinget bedarret HEA! by Dylan Gerritsen yn Ljouwert. Der hinget in brêge boppe de bank foar de katten. Dy meie de boel graach oersjen. Fierder stiet der yn de húskeamer in megagrut krystdoarp.