FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

4 februari 17:00 - 17:30

Johannes Koopmans waard as twangarbeider te wurk steld yn Dútslân. Yn 1945 kearde hy werom as in brutsen man, noch mar 22 jier âld. Syn soan Gerk is no sels hast santich en beslút om op reis te gean nei it eardere Dútsk-Silezië om syn heit postúm better kennen te learen. Hjoed diel 1.