FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

17 december 2023 17:00 - 17:30

Op syk nei aventoer lûke jonge mannen der op út nij fiere eacheinen, foar de walfiskfaart. Net elkenien bedijet goed by sokke fiere reizen en guon hâlde der in skram oan oer. Mar nei thúskomst kleure de aventoeren oant hege leeftiid it imago fan dizze mannen.