FryslânDOK
Terugkijken

FryslânDOK

5 november 17:00 - 17:30

No't der gjin lânbouakkoart kaam is, liket it as leit de lânboutransysje folslein op syn gat. Mar neat is minder wier, sa docht bliken út de FryslânDOK 'Sels de leie nimme'. Oeral binne boeren by gebrek oan belied dwaande har paad op eigen wize te sykjen nei de takomst ta.