Fryslân Hjoed
Terugkijken

Fryslân Hjoed

10 februari 2023 17:00 - 17:10

It streekferfier hat fiif dagen staakt, mar it liket der net op dat wurknimmers en wurkjouwers tichter byinoar komme, de lânbousektor moat yn 2030 41 prosint minder stikstof útstjitte as no en om 13.00 oere hawwe tal fan katolike tsjerken de klokken let. Dat diene sy út solidariteit mei de slachtoffers fan de ierdskuodding yn Turkije en Syrië.