Friezen om utens
Terugkijken

Friezen om utens

23 maart 2018 18:50 - 19:00

Hjoed it ferhaal fan Joke Bakker út Nij Seelân. As lyts famke woe se al mear fan de wrâld sjen as allinnich Metslewier. No wennet se oan 'e oare kant fan de wrâld. As se net lekker yn har fel sit, tinkt se wolris om werom te gean nei Fryslân.