Fan binnenút
Terugkijken

Fan binnenút

24 april 2023 17:15 - 17:30

Yn dizze rige stapt Miranda Werkman achter yn de plysjeauto. Op wei nei in grutte byienkomst by Reaklif wurdt in auto oanholden. Tagelyk komt der ek in frou om help te freegjen want har soantsje is mei de foet yn de boatskroef bedarre. Reinoud ferlient earste help.