Fan binnenút
Terugkijken

Fan binnenút

13 maart 2023 17:15 - 17:30

Yn dizze rige stapt Miranda Werkman achter yn de plysjeauto. Kagor is wykagint, Marjanne is koördinator jeugd en gesin. Ek sy draaie mei yn de roasters fan de needtsjinten. Se assisteare by in melding oer in man dy't yn bloed yn syn wenning oantroffen is.