Expeditie Nederland
Terugkijken

Expeditie Nederland

7 juli 2022 17:15 - 17:30

Fanwege it tema 'Nieuwe Boeren' fertelle Boer Bart en syn frou oer hoe sy harren buorkerij mei boarterstún behere. En nei oanlieding fan it tema 'Subcultuur' ride wy in toertocht mei de solexclub AOW.