De Oertocht
Terugkijken

De Oertocht

5 november 2019 17:30 - 17:45

Doarpsomropper Jelle Woudstra Jelle Woudstra is de doarpsomropper fan Skiermûntseach, hy hat no al syn eigen monumint op de pier fan it eilân.. Hy sit ek by de brânwacht en is fiere famylje fan de famylje Stachouwer dy't oant de 19e iuw eigener wie fan it eilân. We rinne in dei mei him mei.