De maitiidsswalker
Terugkijken

De maitiidsswalker

19 juli 2022 17:15 - 17:30

Fean- en sompegebieten hearre by Fryslân. Sy binne ek in finster op it ferline doe't noch grutte parten fan Fryslân in stik wieter wienen as no. Noch foardat in djippe ûntwettering in soad feangebieten geskikter makken foar de hjoeddeistige lânbou waarden de meast sompige gebieten ek al brûkt as bygelyks healân of om turf te winnen. Yn de twadde ôflevering fan it Omrop Fryslân natuerprogramma stiet ien sa'n gebiet sintraal; it Bûtefjild net fier fan Hurdegaryp en Mûnein.