Byt!
Terugkijken

Byt!

11 december 2023 17:15 - 17:30

Dizze wike is Tamme op ' en paad mei skriuwer, teätermakker mar benammen singer songwrtiter. Se ha ôfpraat midden yn Surhústerfean ûnder de Feanster toer. Meindert nimt Tamme mei nei de Flambou, de tsjerke dêr 't Meindert yn syn bernejierren op sneins kaam.