Omrop Fryslân biedt u de mogelijkheid om radio- en televisieprogramma’s te bestellen. U krijgt die dan toegestuurd op een USB stick. Aan een bestelling zijn wel voorwaarden verbonden.

  • De rechten op het materiaal blijven eigendom van Omrop Fryslân.
  • Het materiaal mag enkel en alleen voor informatieve en/of educatieve doelen worden gebruikt en mag op geen enkele wijze vermenigvuldigd en/of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
  • Het materiaal mag alleen getoond worden in een zogenoemd ‘besloten ver midden’ en mag niet overdragen worden aan derden.
  • Aan de USB stick en/of aan het getoonde kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden.

De kosten voor beeldmateriaal dat niet ouder is dan 3 maanden is € 34,45 (inclusief BTW en verzendkosten). De kosten voor audiomateriaal dat niet ouder is dan 3 maanden is € 29,45 (inclusief BTW en verzendkosten).

Van oudere beeld- en audiofragmenten kunnen de kosten hoger zijn dan de startbedragen.