Sis it mar!

2 januari 20:00 - 21:00

Omrop Fryslân is fan 2 oant en mei 7 jannewaris dei en nacht live op de radio. Yn dizze dagen en nachten geane de gewoane muzyklisten oan kant en stiet de hiele programmearring yn it ramt fan fersykjes fan harkers. Dit oere mei Arjen Overmaat.