Prelude

1 oktober 2023 08:00 - 09:00

De oertinking is fan ds. Renske Bosma - Romkema fan de PKN Tsjerke Wâldsein  spyllist 1. Heer ik komt tot U - Westerlauwers Mannenkoor  2. Total Praise - Joy for People  3. Er komen stromen van zegen - Urker Mannenzangvereniging Onger Oens  4. Nader mijn God tot u - IMD Drachten 5. Pelgrimsgebed - Amanda Strydom  6. Genade zo oneindig groot - EO Ned zingt  7. Wy kinne net sûnder dream - Pabo de Him 8. The Lord is my shepherd - Jo Stafford & Gordon Macrae  9. Liefde - Ooststellingwerfs Mannenkoor  10. Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta - EO Zingt  11. Kyrie Eleison - Taizé  12. Amazing Grace - Edoza  13. Psalm 68 - Martin Mans (orgel) 

Prelude

14 april 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge dûmny Jan van der Mark út Wolvegea, emearitus predikant binnen de Protestantse Gemeente Nederlân. De lieten fan hjoed binne: (1) Urker Mannenkoor - Ik voel de winden Gods vandaag (2) Bliid Boadskip Sjongers - mens van vlees en bloed (3) Shalom - Er komen stromen van zegen (4) Pro Rege Dokkum - Klink no ús liet (5) Kristlik Menamer Dûbelkwartet - Ear oan God, de Heit, de skepper (6) Johannes de Heer - Heer, ik hoor van rijke zegen (7) EO Nederland Zingt - Groot is uw trouw, o Heer (8) Eline Segers - Tienduizend redenen (9) Kwartettekoar - Kromke sâlt, hast net te mjitten (10) André Rieu - nader mijn God tot U (11) Burgumer Manljuskoar - psalm 121 (12) Jochum Schuurman - Grote God, wij loven U

Prelude

7 april 08:00 - 09:00 De oertinking is fan  Piet Brongers út Drachten, emearitus dûmny fan de Baptiste Tsjerke.  De spyllist:  Er is een God die hoort - mannenkoor Edoza mei soliste Judith Sportel  Ik zal er zijn - Laurentius Cantorij You raise me up - Helene Fisher  Eens breek in mij uw zilveren koord - Urker fiskerskoar Crescendo  Heerljke stad - Westerlauwers Mannenkoor  Wat de toekomst brenge moge - Lemster Mannenkoor  Dêr't leafde is - Lytse kantorij Krústjerke Burgum  Ga met God - Vocaal Theologen Ensemble  Nader mijn God bij U - Interkerkelijk Mannenkoor Drachten Bist du bei mir - Aafje Heynis  Sit net yn noed - Yntertsjerklik koar It Ljochtbeaken   

Prelude

31 maart 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch Anne-Meta Kobes, ferbûn oan de Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland. De lieten fan hjoed binne: (1) Brassband De Wâldsang mei grut koar - Daar juicht een toon (2) Kantorij De Wâldsang - Kristus ferbriek de bannen (3) Edoza - Neem Heer mijn beide handen (4) Koraal 31 út de Mattheus Passion (5) Vicky Brown - Jesu, joy of man desiring (6) Cassandra en Callahan Star - In Peaske Halleluja (7) Kristlik Sliedrechts Mannenkoor - Daar is een helper groot van kracht (8) Kantorij surhústerfean - De Heer is waarlijk opgestaan (9) Greideklanken - Ambrosiaanse lofsang (10) De Dobber - Sjong fan de Hear (11) Esther Tims - De vreugde van Zijn hart (12) Urker Mannenensemble en Pro Rege - U zij de glorie (13) Crescendo - Tel uw zegeningen

Prelude

24 maart 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch Jeroen van Olffen, hy is predikant yn de Protestantse Gemeente Menaam, De lieten fan hjoed binne: (1) Johannes de Heer - Op die heuvel daarginds (2) Famyljekoar Krol-Wind - Lof zij de Heer (3) Vocaal Theologen Ensemble - Liet 556 - Alles wat over ons geschreven is (4) De rivier (5) Gemeentesang Mauritiustsjerke Drylts - Ljocht dat ús ropt oerein te kommen (6) Christelijk Kamper Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" o.l.v. Klaas Jan Mulder - Hoor een heilig koor van stemmen (7) Henk Kraaijeveld - lied 538 Een mens te zijn op aarde (8) EO - Nederland Zingt - Hosanna, hosanna, de Koning komt (9) Heft op uw hoofden, poorten wijd (10) Oslo Gospel Choir - God will make a way (11) EO Nederland Zingt - Groot is uw trouw o Heer (12) Jaap Kronenburg- Beveel gerust Uw wegen