Buro de Vries

19 november 2023 11:00 - 13:00

Hjoed yn Buro de Vries: *Henk Kluitenberg hie in slimme spiersykte, mar joech nea op: "Deurdonderen" it de titel fan syn boek. *Boskwachter Paula Swinkels fan Steatsbosbehear oer natoergebied De Deelen. * Ferkiezings debat mei Aant Jelle Soepber, de nûmer 7 fan Nieuw Sociaal Contract, Aukje de Vries , de nûmer 8 op de list fan de VVD en Habtamu de Hoop, de nûmer 12 op de list fan de PvdA\Groen Links.