Gemeentebelangen: komt Achtkarspelen windmolenboeren wel tegemoet?

De fractie van Gemeentebelangen Achtkarspelen wil weten of er in de gemeente geen grote beperkingen zijn voor het aanvragen van een kleine windmolen op een boerenerf. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het college.
Lytse wynmûne © Google Street View
In de zomer besloot provincie Fryslân dat boeren maximaal drie windturbines op hun erf mogen, met een ashoogte tot 15 meter. Maar volgens windmolenbedrijven kwam er vervolgens veel weerstand bij gemeenten vandaan. De bestemmingsplannen bieden vaak geen ruimte voor de molens en het aanpassen daarvan is lastig. Er is te weinig beleid, menen de leveranciers.
Daarom wil gemeentebelangen weten hoe het in Achtkarspelen is geregeld en of de gemeente initiatiefnemers wel voldoende tegemoet komt.