Afgelopen week 665 besmettingen; besmetingen lopen minder snel op

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is opnieuw flink toegenomen. Sinds vorige week vrijdag is een recordaantal van 665 mensen positief getest, tegen 513 een week eerder. Toch was er voor het eerst na drie weken geen verdubbeling meer van de wekelijkse toename. De forse stijging van de afgelopen tijd zorgt ervoor dat GGD Fryslân bij het bron- en contactonderzoek efficiënt te werk moet gaan en de aandacht concentreert op kwetsbare groepen.
Corona update GGD
Het percentage jongeren tussen de 18 en 30 jaar bij wie de besmetting is vastgesteld, was deze week lager dan de afgelopen weken. Zo'n 30 procent van de 665 positief getesten behoorde tot deze categorie. Terwijl dit in de voorbije weken bijna de helft was. In de kwetsbare groep boven de 70 jaar verdubbelden de besmettingen van 25 naar zo'n 50.
Vanuit sport- en andere verenigingen zijn er de afgelopen week nauwelijks besmettingen bijgekomen. Het is nog te vroeg om te kunnen concluderen of dit komt door de landelijke beperkingen die op 29 september zijn ingegaan. Aangezien het coronavirus een besmettingsperiode heeft van twee weken, is dit effect pas komende week te verwachten.

Bron- en contactonderzoek

GGD Fryslân praat, niettegenstaande het grote aantal besmettingen, nog met iedereen die positief is getest. Daarbij wil de GGD vooral weten of die personen in contact zijn geweest met verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg. Als dat zo is, volgt er verder onderzoek om verspreiding van het virus onder kwetsbaren tegen te gaan. Is die relatie niet te leggen, dan krijgt een besmet persoon instructie hoe hij zijn nauwe contacten kan informeren dat voor hen het quarantaineadvies van tien dagen geldt.
De testlocatie van de GGD Fryslân in Drachten © Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Zodra GGD Fryslân het aantal bron- en contactonderzoekers verder heeft uitgebreid of als het aantal besmettingen afneemt, kan de GGD ook bij personen buiten de zorg weer meer onderzoek doen.

Herfstvakantie

Het vieren van de herfstvakantie brengt in deze coronatijd de nodige beperkingen met zich mee. Informatie hierover staat op www.nederlandwereldwijd.nl.
Vanaf zaterdag is de app coronamelder in het hele land in gebruik. Mensen die de app gebruiken en in de buurt zijn geweest van iemand die daarna positief is getest, krijgen daarvan een berichtje met het verzoek tien dagen in quarantaine te gaan.

Eerste sterfgeval sinds juni

Het aantal tests is de afgelopen week toegenomen tot 9.126. Dat zijn er ruim 2.000 meer dan vorige week. Voor het eerst sinds begin juni was er weer een melding bij GGD Fryslân van een besmet iemand die overleden is. Er waren deze week vijf ziekenhuisopnames.
In een aantal zorginstellingen, scholen en bedrijven zijn meerdere besmettingen geconstateerd en overlegt de GGD hoe verdere verspreiding te voorkomen is. In thuissituaties vindt nog steeds veel overdracht van het virus plaats.

Aantal coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen week

Gemeente Oantal besmettings
Achtkarspelen 22
Ameland 12
Dantumadiel 23
Ooststellingwerf 14
Vlieland 4
De Fryske Marren 47
Harlingen 7
Heerenveen 45
Leeuwarden 219
Noardeast-Fryslân 27
Opsterland 23
Schiermonnikoog 0
Terschelling 5
Smallingerland 34
Súdwest-Fryslân 78
Tytsjerksteradiel 44
Waadhoeke 46
Weststellingwerf 15
Margreet de Graaf van de GGD