GroenLeven breidt drijvend zonnepark op eerdere zandwinplas Oudehaske uit

Gemeente Heerenveen heeft vorige week een erfpachtovereenkomst gesloten met GroenLeven voor de realisatie van een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas in Oudehaske. De energieleverancier bouwt op dit moment al een drijvend zonnepark op een kleiner deel van de plas. Het is de bedoeling dat de volledige plas daarmee een nieuwe, duurzame bestemming krijgt. Het streven is dat het zonnepark vanaf 2022 energie gaat leveren.
© Gemeente Hearrenfean
GroenLeven realiseert op dit moment een drijvend zonnepark op het noordwestelijke deel van de zandwinplas. Het andere, grotere deel van de plas is eigendom van de gemeente en wordt al enkele jaren niet meer gebruikt. Door ondertekening van de erfpachtovereenkomst krijgt GroenLeven de mogelijkheid om ook op dit deel van de voormalige zandwinplas een zonnepark te realiseren.
Het zonnepark zal naar verwachting een vermogen hebben van twintig megawatt. Dat is goed voor ongeveer 7% van het elektriciteitsverbruik van de gemeente.

Samenleving

Voor de gemeente Heerenveen was een belangrijke voorwaarde dat de samenleving profiteert van het zonnepark. In de overeenkomst is vastgelegd dat GroenLeven een bijdrage stort in het nog op te richten Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Dit fonds laat opbrengsten uit energieprojecten terugvloeien naar lokale duurzaamheidsinitiatieven. Ook krijgen de lokale energiecoöperaties de mogelijkheid om het zonnepark na afronding van de bouw over te kopen.

Lokale inzet

Daarnaast zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over het betrekken van lokale ondernemers en het onderwijs bij de bouw van het zonnepark. Wethouder Jelle Zoetendal: "Dit nieuwe project biedt kansen om Heerenveense ondernemers te steunen. Ook stimuleren we dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werkervaring krijgen. Zo gaan we samen met GroenLeven voor duurzaam maatschappelijk ondernemen."
Omwonenden en bedrijven zijn donderdagmiddag op een voorlichtingsbijeenkomst geïnformeerd over de plannen.