Gemeenteraad Noardeast-Fryslân stemt unaniem voor schoolhuisvestingsplan

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft donderdagavond unaniem ingestemd met een gloednieuw schoolhuisvestingsplan in de gemeente. Na jaren over de inhoud gesproken te hebben, ook in de voormalige gemeente Dongeradeel, werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen. Het plan is in samenwerking met de schoolbesturen in elkaar gezet. Ook zal het plan ieder jaar geëvalueerd worden.
© Omrop Fryslân, Ben de Jager
Vorige week werd het agendapunt IHP, wat de afkorting is van Integraal Huisvestings Plan, nog verplaatst naar de raadsvergadering van deze week door tijdgebrek. Willem van der Bent van het CDA was erg blij met het plan. Alleen zou er nog iets missen aan het IHP, volgens hen was namelijk de waarde om het financiële plaats voor in ieder geval vier jaar inzichtelijk te hebben. Het CDA wilde na de eerste termijn nog met een amendement komen, maar zagen daar na een schorsing toch van af.
Aant Jelle Soepboer van de FNP was ook erg blij met het plan. "Samenwerking is de leus, voor de scholen waar dat kan, maar ook voor ons als gemeenteraad." Scholen hebben volgens de partij 'commitment' nodig van de gemeente. Daarnaast moeten kosten op bepaalde plaatsen gereduceerd worden, door bijvoorbeeld twee scholen bij elkaar te voegen. Ook zouden overtallige gebouwen afgestoten moeten worden.

"Dynamisch"

Kevin Merkus van S!N was ook tevreden over het plan: "Het IHP is dynamisch en zeker niet in beton gegoten, maar beweegt mee in actuele situatie. Vooral voor ons als raad is het document handig en bruikbaar een mooie onderlegger voor het onderwijs."
Lysbeth Vellinga van de ChristenUnie kon zich eveneens erg goed vinden in het document. "Het was een lange aanloop naar het plan toe, maar wij zijn erg blij met het stuk. Dit IHP zal de lange termijn moeten vormgeven. Hier spreekt ambitie uit. De doorberekening volgt nog, maar wij moeten optimaal gebruikmaken van de financiële middelen die wij tot onze beschikking hebben."

De Pionier

Anton van der Aar van de VVD was nog wel kritisch op het puntje De Pionier, dat duidelijk als losse paragraaf genoemd is in het document. De Pionier is een school die tijdelijke huisvesting heeft gekregen in de Dokkumer Trije Terpen. "Het college gaat ervan uit dat 9 januari (toen was de raadsvergadering die o.a. over de Pionier ging, red.) de vrijbrief was voor daadwerkelijke en langetermijnhuisvesting van De Pionier in de Trije Terpen."
Barbara Wijbenga van de Gemeentebelangen Noardeast-Fryslânvond het plan erg duidelijk. "Het is een goede inventarisatie van het verloop op scholen, met daar in meegenomen de krimp. Alleen is deze klus te klaren als de politiek, maar ook de schoolbesturen, constant in gesprek blijven. Dan behoud je de dynamiek."

'Geld niet leidend'

In de tweede termijn wilden ook twee andere partijen nog wat over het plan kwijt. Johan Lammering van Groen NOF gaf aan dat geld niet leidend moet zijn bij het geven van lessen. Gryte Schaafstal van de PvdA sloot zich aan bij de woorden van VVD'er Van der Aar. Na de tweede termijn werd het plan in stemming gebracht. Het plan werd unaniem aangenomen.
Wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente, Jouke Douwe de Vries, was blij dat het plan unaniem door de raad ondersteund werd en dankte de raadsleden daarvoor. Hij kwam nog kort terug op De Pionier: "Wij komen met een mooi voorstel voor december, dan ga ik graag in discussie over De Pionier in Dokkum. Verandering in wetgeving maakt het mogelijk om De Pionier neer te zetten. Willen jullie dat ook, of niet? Daar hebben we het in december over."
Voorzitter en burgemeester Johannes Kramer sloot daarna de vergadering.
Wethouder Jouke Douwe de Vries in gesprek met verslaggever Ben de Jager