Omrop Fryslân zendt opnieuw kerkdiensten live uit vanwege coronamaatregelen

Omrop Fryslân begint vanaf komende zondag weer met het live uitzenden van kerkdiensten met een oecumenisch karakter. Vanwege de maatregelen van het kabinet om het aantal kerkgangers te beperken tot maximaal 30 en het zingen te verbieden, kunnen veel mensen de vieringen niet meer bijwonen.
© Omrop Fryslân, Sian Wierda
Tijdens het begin van de coronacrisis werd door Omrop Fryslân in samenwerking met de PKN-gemeente in Franeker iedere zondagochtend ook al een kerkdienst uitgezonden. Op deze manier wilde Omrop Fryslân kerkgangers die hun wekelijkse diensten moesten missen, toch de mogelijkheid geven om live een viering mee te maken.

Goed bekeken

De diensten werden goed bekeken: iedere week keken er tienduizenden mensen. Het bleek dat een derde van de kijkers van buiten de provincie kwam. Bij Omrop Fryslân, maar ook bij de PKN-gemeente van Franeker, kwamen tientallen enthousiaste reacties binnen van kijkers die blij waren met het alternatief. Op zondag 28 juni werd de laatste dienst van deze eerste reeks uitgezonden, omdat de coronamaatregelen vanaf toen weer verruimd werden.
De afgelopen maanden kwamen er met regelmaat verzoeken binnen bij Omrop Fryslân om toch weer kerkdiensten uit te zenden. Veel kijkers lieten weten dat ze het eigenlijk niet aandurfden om 's zondags naar de kerk te gaan. In overleg met de Friese Raad van Kerken en Stichting Krúspunt heeft de Omrop besloten om vanaf komende zondag in iedere geval tot het einde van het jaar weer live kerkdiensten uit te gaan zenden.

Grote Kerk in Leeuwarden

De eerste dienst wordt zondag in de Grote Kerk in Leeuwarden gehouden. Voorganger is dominee Jan Jaap Stegeman. Gerwin Hoekstra is organist en Geke Bruining-Visser neemt de zang op zich, samen met een beperkt aantal andere bekwame zangers.
De diensten beginnen net als eerder dit jaar weer om 10.00 uur en worden om 12.00 uur herhaald. Ze zijn te volgen via een livestream op de website van Omrop Fryslân en ook op televisie. De kerkdiensten vanuit Franeker zijn terug te vinden via Utstjoering Mist.