Haven Harlingen aantrekkelijk voor georganiseerde criminaliteit door tekort aan toezicht

De havens in het Noorden van Nederland, waaronder ook die van Harlingen, zijn aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. Dat komt onder andere doordat er maar beperkt toezicht is en de havens grotendeels openbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Pro Facto, in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.
Haven Harns oantreklik foar organisearre kriminaliteit troch tekoart oan tafersjoch
Echte concrete informatie heeft de politie niet over georganiseerde criminaliteit in de havens van Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl en Eemshaven, maar er zijn wel vermoedens dat er sprake van is. "Niemand weet eigenlijk wat er zich afspeelt in de havens. Er worden niet zo veel controles gehouden en er is niet zo veel toezicht", legt directeur Niko Struiksma van Pro Facto uit. "Wat ook bijzonder is, is dat de havens, voornamelijk die van Harlingen, erg toegankelijk zijn. Je kunt er dag en nacht op."
"Er zijn geen concrete bewijzen, maar vrijwel iedereen is het er over eens dat het niet anders kan dat er zich iets afspeelt. Als je niet zoekt, vind je ook niks", zegt Struiksma. Daarbij kan het volgens hem gaan om de aanvoer van drugs via schepen. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de handhavingsorganisaties in de Noordelijke havens staan nog in de kinderschoenen.

Geen goed beeld van de omvang

Pro Factor heeft 57 gesprekken gevoerd binnen de politie, met andere handhavingsorganisaties en met ondernemers in de havens. Daaruit blijkt dat de politie geen gestructureerd en onderbouwd beeld heeft van de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in de havens.
Er zijn wel ondernemers in de haven met informatie, blijkt uit het onderzoek, maar zij weten niet altijd waar ze die kunnen melden. Soms twijfelen ze ook of het wel zin heeft om een melding te doen.
Directeur Niko Struiksma van Pro Facto
De haven fan Harns © Shutterstock.com (T.W. van Urk)
Ook al zijn er geen concrete bewijzen van georganiseerde criminaliteit in de havens, lijkt het wel aannemelijk dat er criminaliteit is, zegt Pro Facto. De prioriteit van de handhavingsorganisaties voor toezicht in de havens is laag. Er is een vicieuze cirkel: zolang er geen inzicht is in de criminaliteit in de havens, blijft de prioriteit laag. Zolang de prioriteit laag is, wordt er waarschijnlijk niet genoeg gedaan om inzicht te krijgen.
Op basis van het rapport stelt Joop de Schepper (Hoofd Operatiën, eenheid Noord-Nederland) dat er gezamenlijk veel werk te doen is. "De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een prioriteit en daarom is het goed dat er onderzoek is verricht naar onze informatiepositie in relatie tot de aanwezigheid van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Noordelijke zeehavens."

Samenwerking

Volgens de politie is het nu aan overheidsdiensten, bestuurlijke instanties en het bedrijfsleven om in te grijpen. "Het versterken van onze informatiepositie is een gezamenlijke taak", zegt De Schepper. Daarbij moet er worden samengewerkt tussen de douane, de marechaussee, het Openbaar Ministerie, de Landelijke Eenheid, basisteams, de Belastingdienst, gemeenten, de havenmeester en bedrijven zoals rederijen, vissers en brancheorganisaties.
Het is nu belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in die samenwerking. De Schepper: "Iedereen heeft stukjes informatie, en die moeten we samenvoegen om onze informatiepositie te verbeteren en om gerichtere gezamenlijke acties te kunnen ondernemen. We moeten de Noordelijke havens samen veilig en gezond houden."
Joop de Schepper van de Politie
Officier van justitie Pieter van Rest