Plan om 1.800 kilometer walkanten gemeenschappelijk te beheren

Provincie, gemeentes en Wetterskip Fryslân willen gemeenschappelijk de walkanten van de vaarwegen in Fryslân beheren. Op dit moment is van 79 procent niet duidelijk wie nou eigenlijk verantwoordelijk is voor het onderhoud.
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
Aan die onduidelijkheid moet een eind komen. Het gaat in Fryslân om zo'n 1.800 kilometer aan walkanten. Gedeputeerde Avine Fokkens: "Het gaat om de oevers aan de vaarwegen, dus het gaat niet om de meren. Ons voorstel als de drie overheden is om het beheer samen goed te regelen. Er moet duidelijkheid komen over wie moet wanneer wat betalen."
Het geld voor de grote vaarwegen moet van de provincie komen, andere zaken worden toebedeeld aan het waterschap en de gemeentes. Ook moet er een zogenaamd 'oeverfonds' komen. "Dat is voor de restcategorie, dat fonds gaan provincie en gemeente samen vullen. Aan de bestaande overeenkomsten tussen overheden en particulieren wordt niet aan getornd."
Dit staat allemaal in een plan dat nog door de Staten moet. "Dat gebeurt hopelijk begin volgend jaar. Als de Staten akkoord gaan, volgt de concrete invulling."
Gedeputeerde Avine Fokkens