Instanties vragen provincie jachtontheffing om weidevogels te beschermen

De Bond Friese Vogelwachten, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en landbouworganisatie LTO hebben donderdag de noodklok geluid over de weidevogelstand. Ze hebben gedeputeerden Klaas Fokkinga en Douwe Hoogland geprobeerd te overtuigen dat er meer jacht moet komen om predatie van nesten en kuikentjes te voorkomen.
Skries yn it boerlân © Omrop Fryslân
Volgens de organisaties is het rendement van het weidevogelbeheer negatief. Alle positieve effecten worden snel weer de grond in getrapt door de predatie. Nazorgers stappen ieder voorjaar met goede moed het veld in, maar in 2020 is er niet veel hoop meer over. Daarom zou het provinciebestuur volgens de organisaties de 'ruimte in de regels' van de Wet natuurbescherming moeten opzoeken.

Ontheffingen

Provinciale Staten kunnen bijvoorbeeld vrijstellingen geven om op bepaalde dieren te jagen. Dan gaat het wel om dieren die niet in hun bestaan bedreigd worden. De Faunabeheer Eenheid zou graag een plan willen maken. Jagers hebben de capaciteit om het predatiebeheer weer op orde te krijgen. Volgens Fokkinga en Hoogland is dat een goed idee. Aan hen zijn met de bijeenkomst de rapporten Cijfers Predatieverlies en Vermindering van predatiedruk overhandigd.