VIDEO: Liander steekt dit jaar alleen al 100 miljoen in Fries net

Het grootste deel van de verdeelstations voor elektriciteit in Fryslân wordt de komende tijd aangepakt. De capaciteit wordt flink uitgebreid. Dat is nodig om extra vraag en aanbod van elektriciteit goed te kunnen verwerken. Door de aanleg van wind- en zonneparken en panelen bij mensen op het dak neemt de druk op het net toe. Om dat stabiel te houden is de uibreiding van de capaciteit noodzakelijk.
Ferdielstasjons