Provincie: Meeste Friese gemeenten hebben structureel geld tekort, situatie is onhoudbaar

Meer dan de helft van de Friese gemeenten heeft een structureel geldtekort. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente jaarrekeningen van de gemeenten. Bij vier van de achttien Friese gemeenten kwam er vorig jaar minder geld binnen dan dat er was uitgegeven. Zes andere gemeenten konden een tekort aanvullen met incidentiele extra's: geld dat maar één keer vrijkomt, bijvoorbeeld door grond te verkopen.
Onweer bij de Lege Geaën bij Gauw © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Het geldtekort ontstond nadat gemeenten verantwoordelijk werden voor zorg en jeugdhulp. Eerder lag deze verantwoordelijkheid bij het Rijk. Gemeenten zeggen dat het geld dat ze uit Den Haag krijgen, niet genoeg is om de kosten te dekken. De kosten die het coronavirus met zich meebrengt, zijn nog niet in de analyse verwerkt. De laatste cijfers zijn van 2019.

"Situatie is onhoudbaar"

Het provinciebestuur noemt de situatie 'onhoudbaar'. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe is het 'noodzakelijk' dat het Rijk met een structurele oplossing komt. Dat schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten. Het provinciebestuur zegt dat een structurele oplossing niet ligt in het incidenteel verruimen van het toezicht, maar in het structureel verruimen van de financiële middelen. Er moet dus meer geld beschikbaar komen.
Met Prinsjesdag heeft het kabinet al miljoenen vrijgemaakt voor Nederlandse gemeenten. Het gaat dus om geld dat maar één keer vrij komt, en niet ieder jaar. Volgens Brok zorgt dat voor een tijdelijke verruiming bij de gemeenten, maar niet voor een structurele oplossing.
Gedeputeerde Sander de Rouwe