Zorgbelang Fryslân: "Onze achterban maakt zich zorgen over ingrijpendere maatregels"

Zorgbelang Fryslân heeft tijdens het eerste deel van de coronacrisis een coronasignaalpunt in het leven geroepen, om met cliënten uit de zorgwereld in gesprek te gaan. Ze kijken daarom met bovenmatige belangstelling naar de persconferentie van het kabinet op maandagavond. "Het is een spannende tijd. Als ik kijk naar onze achterban, toch mensen met chronische aandoeningen en beperkingen, die maken zich zorgen", zegt Nynke Wilbrink van Zorgbelang Fryslân.
© Zorgbelang Fryslân
Met het coronasignaalpunt zijn een aantal aanknopingspunten geformuleerd waar volgens de cliënten op moet worden gelet. "Er moet meer balans zijn tussen oog voor veiligheid en de kwaliteit van leven van mensen. Wat we ook zien is dat in zo'n crisissituatie patiënten ook heel snel een onderwerp van gesprek worden, maar dat het gesprek met de patiënten zelf over wat zij belangrijk vinden soms wat meer op de achtergrond raakt. Daar zou nu dus extra aandacht voor moeten komen. Ook dat het belangrijk is dat er binnen organisaties meer ruimte is voor maatwerk. Dat er gezocht wordt naar wat er wel kan en niet naar wat er allemaal niet kan", zegt Wilbrink.

Helder communiceren

"Ook hebben we gezien dat het beperken van sociaal contact toch echt impact heeft op de levens van mensen en dat dat de eenzaamheid in de hand werkt. Dus dat we toch moeten blijven zoeken naar manieren waarop dat door kan blijven gaan. Ook als het aantal besmettingen blijft stijgen", zegt Wilbrink.
"En een hele belangrijke is dat we met zijn allen heel goed moeten blijven kijken hoe we de regels en informatie helder communiceren, zodat mensen het ook echt snappen. En niet het idee hebben: dit staat haaks op wat ergens anders gezegd wordt en waar kan ik terecht met mijn vragen."

Zorgen

Wilbrink maakt zich echter wel zorgen over de komende tijd. "Het is een spannende tijd. Als ik kijk naar onze achterban, toch mensen met chronische aandoeningen en beperkingen, die maken zich zorgen. Ze zien de aantallen besmettingen weer stijgen. Ze zien ook dat het draagvlak voor de maatregelen onder druk staat, dus dat niet iedereen zich er nog heel graag aan wil houden. Dus de angst stijgt bij hen wel voor ingrijpendere lockdownmaatregelen, met daarin dus de angst om alleen te komen te zitten en meer eenzaam te worden. In die zin maken we ons wel zorgen daarover", zegt Wilbrink.
Nynke Wilbrink van Zorgbelang Fryslân