Vistelling in Friese beken: "Snoek is ambassadeur van schoon water"

Wetterskip Fryslân is weer bezig met de jaarlijkse vistelling. Dat doen ze om te zien hoe het is met de visstand in de wateren dat zij in hun beheer hebben. Want daaraan kun je dan weer zien hoe het gaat met de waterkwaliteit in onze provincie.
Fisktelling
Dit jaar wordt een deel van het onderzoek uitgevoerd in De Linde, bij Wolvega. Jan Roelsma van Waterschap Fryslân legt uit waarom er is gekozen voor deze beek.
"We doen continu onderzoek naar de waterkwaliteit met deze vistelling. Elke zes jaar ongeveer komen we bij de verschillende typen water. Vandaag is De Linde aan de beurt, en dat is een beek. Dus elke zes jaar kijken we hoe de beken ervoor staan. De Tjonger en het Lauwersdiep zijn andere voorbeelden van beeksystemen in Fryslân. Op die manier kun je door de tijd heen een mooie ontwikkeling zien van de waterkwaliteit."
Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân over de vistelling
Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie mannen in een bootje. Eén van hen is beroepsvisser, de tweede werkt bij het waterschap en de derde is onderzoeker bij een ecologisch adviesbureau. Die laatste is Stefan Oskam, die vertelt hoe ze de vis vangen.
"We maken gebruik van een sleepnet van zo'n 75 meter. Die wordt in het rond uitgevaren, en dan als een soort druppel binnengehaald. Dat proces herhalen we twee keer op een traject van zo'n 300 meter. Op die manier zien we wat er hier in het open water aan vissen zit."
© Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
Terwijl de collega's de vissen uit het net halen, houden ze die bij een liniaal. Oskam voert van elke vis de naam en de lengte in op zijn tablet. "Zo kan ik alle resultaten meteen doorsturen naar kantoor, en kunnen ze daar vandaag alle gegevens invoeren in onze database."

Einde 2020 eerste resultaten

Roelsma staat ondertussen mee te kijken naar de vissen die uit De Linde zijn gehaald. "Wat ik hier in deze beek hoop te vinden, zijn vissen die van stromend water houden. Denk bijvoorbeeld aan voorntjes, bermpjes of snoek. Een snoek moet het hebben van zijn zicht, die profiteert ervan als de waterkwaliteit goed is. Een snoek is echt een ambassadeur van schoon water. De afgelopen jaren hebben we maatregelen genomen om vissen die van stromend water houden te plezieren. Dus ik hoop dat uit de telling blijkt dat dat gelukt is."
Aan het einde van 2020 denkt het waterschap een eerste analyse te kunnen maken met de uitkomsten van de vistelling van dit jaar. Om iets te kunnen zeggen over de algemene waterkwaliteit in Fryslân, wordt gekeken naar een periode van drie jaar.
Onderzoeker Stefan Oskam over de vistelling