Coronavirus laait weer op in Fryslân; bron vaststellen is lastig

Het coronavirus lijkt weer terrein te winnen in Fryslân. De afgelopen dagen zijn er 27 en 30 nieuwe besmettingen bij gekomen. Volgens Everhard Hofstra van GGD Fryslân is dat niet alleen onder jongeren, zoals eerder het geval was, maar zijn er ook weer besmettingen vastgesteld onder ouderen in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Coronafirus lôget wer op yn Fryslân; boarne fêststelle is lestich
Eerder deze week noemde directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân de situatie in onze provincie al zorgelijk. Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij de gezondheidsdienst, bevestigt dat. "Het probleem dat we nu zien, is dat de besmettingen niet alleen plaatsvinden onder jongeren, maar ook bij ouderen en in ziekenhuizen en verpleeghuizen."
Omdat het virus zich langzaamaan weer verspreidt, is het druk in de Friese teststraten. Ook mensen die voorrang krijgen, zoals docenten en zorgpersoneel, moeten soms langer dan een dag wachten voordat ze er terecht kunnen. Hofstra: "We hopen dat we volgende week meer capaciteit krijgen in de laboratoria zodat we dat verder kunnen uitbreiden en de wachttijden afnemen."

Tientallen contacten

Het toenemende aantal besmettingen zorgt er ook voor dat de capaciteit voor bron- en contactonderzoek in de knel raakt. Het valt Hofstra op dat mensen steeds meer fysieke contacten hebben, waardoor het lastig is om in beeld te krijgen waar het virus precies vandaan komt. "Door de toenemende aantallen contacten die men heeft, wordt dat steeds ingewikkelder."
GGD Fryslân © GGD Fryslân
Het zou Hofstra daarom niet verbazen als we in Fryslân binnenkort weer strengere maatregels opgelegd krijgen. "Als mensen zo veel contacten houden als we nu tegenkomen in het bron- en contactonderzoek - dat zijn soms tientallen mensen - dan gaat het hier ook weer de verkeerde kant op."

Doeltreffende maatregelen

De horeca wordt genoemd als belangrijkste plek waar mensen besmet raken met het coronavirus. Er zijn echter twijfels over of de horeca wel echt zo'n besmettingshaard is als wordt beweerd. Het is daarom lastig om te besluiten wat de doeltreffendste maatregelen zijn. Hofstra: "De grote vraag is nu: welke maatregelen kunnen wij nemen waarvan het effect zo groot mogelijk is om besmettingen te voorkomen, maar waarbij we de maatschappij zo veel mogelijk open kunnen houden."
Volgens Hofstra zijn we nu afhankelijk van de bereidheid van mensen om zich zelf te houden aan de coronamaatregelen."Hoe beter die bereidheid, hoe groter de kans dat we van zware maatregels weg kunnen blijven." Of we het virus in Fryslân onder controle houden, zal de komende tijd moeten blijken. "Dat vergt van iedereen een belangrijke inspanning. Ik hoop dat het lukt, maar het zou me ook niks verbazen als we hier een verdere toename gaan zien."
Everhard Hofstra van GGD Fryslân