Veel meer slachtoffers kindermishandeling en seksueel geweld vragen help sinds corona

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld dat online om hulp heeft gevraagd, is sterk omhoog gegaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt de Leeuwarder hulpverleningsorganisatie Fier. Die deed onderzoek naar de landelijke cijfers over de periode van 1 januari tot en met 30 april van dit jaar.
© Fier
Het aantal slachtoffers dat op de chat kwam voor kindermishandeling steeg het meest: van 470 (januari/februari) naar 851 (maart/april) personen. Het aantal slachtoffers van seksueel geweld steeg gedurende de lockdown van 557 naar 728. Online seksueel geweld en seksuele uitbuiting ver(drie)dubbelden zelfs: van 27 naar 76 en van 27 naar 59.
Opvallend is dat partnergeweld de enige vorm van geweld is die niet stijgt, maar zelfs heel licht afneemt: van 258 naar 250. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij juist tijdens corona nog meer onder toezicht stonden van hun partner en daardoor ook niet online om hulp konden vragen.

Bekende dader

Meer dan de helft (55%) van de bezoekers geeft aan zich in een acuut onveilige situatie te bevinden. Dit stijgt van 409 naar 703 personen tijdens corona. Als een bezoeker een pleger noemt, is dit vrijwel altijd een bekende. In bijna de helft van de gevallen (48%) is het een familielid. Slechts in 4% van de gevallen is de pleger een onbekende van het slachtoffer.
© Fier
Volgens Johannes Dijkstra van Fier is het lastig om te zeggen of het geweld in de samenleving ook daadwerkelijk is toegenomen tijdens corona. "We kunnen het niet uitsluiten, maar een verklaring voor de toename zou ook kunnen zijn dat zowel de reguliere hulpverlening als meldende instanties tijdens corona meer op afstand zijn komen te staan, waardoor slachtoffers hier niet meer terechtkonden én er geen melding over hen kon worden gemaakt."

Meer tijd om te piekeren

Daarnaast kan de lockdown en sociale isolatie die daarop volgde volgens Dijkstra tot gevolg hebben gehad dat slachtoffers meer tijd hadden om te piekeren over hun traumatische ervaringen, waardoor ze daar nu graag met iemand over willen praten.
Er komen volgens de hulpverleningsorganisatie zo'n 10.000 unieke bezoekers per jaar af op de chat van Fier en er worden meer dan 20.000 chatgesprekken gevoerd. De medewerkers zijn Hbo-opgeleide hulpverleners. 'Chat met Fier' werkt onder andere samen met de Kindertelefoon, Centrum Seksueel Geweld en NOC*NSF.
Johannes Dijkstra van Fier