Van asbestdak naar zonnepaneeldak: steun voor aanpak van grote daken

De provincie wil af van daken die van asbest zijn gemaakt. In plaats daarvan wil provincie Fryslân het liefst daken met zonnepanelen. Om dat voor elkaar te krijgen, is er 150.000 euro beschikbaar gesteld. Met dat geld moeten asbestdaken omgebouwd worden naar zonnedaken. Het geld is bedoeld voor energiecoöperaties en eigenaren van grote daken, zoals boeren. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 asbestdaken aangepakt, maar dat is nog geen 6 procent van het totaal.
In sinnedak © Provinsje Fryslân
Gedeputeerde Sietse Poepjes geeft toe dat er nog veel werk te doen is. "We hebben gezien dat er veel asbestdaken gesaneerd zijn, dat was ook een doel van het Rijk. We wilden als provincie dat er zonnepanelen op zouden komen. Dat heeft resultaat gehad. Maar als je nu kijkt naar hoeveel asbestdaken er nog zijn, dan zitten we nog maar op zo'n zes procent. Dat is nog maar een klein begin. Het kost veel tijd en energie. Mensen moeten daar ook de tijd en financiële middelen voor hebben.

Goed resultaat in Noordelijke Friese Wouden

Toch hebben eerdere regelingen effect gehad, zegt Poepjes. Daarom moeten bepaalde mogelijkheden doorgezet worden. "Er komt nu een verlenging van de huidige regeling. In het verleden hebben we gezien dat als mensen het met een coöperatie aanpakken, bijvoorbeeld met buren, dit het meest succesvol is. En wat we ook zien is dat het ook nogal wat oplevert als boeren zonnepanelen op hun grote daken leggen. Die regelingen gaan nu door. Met name in de Noordelijke Friese Wouden zagen we veel goede resultaten."
De provincie is al sinds 2013 bezig met de aanpak van daken. Projecten kunnen worden ingediend via www.samenzonderasbest.nl.